Wat is een jobcoach?

rdv rencontre internet Een  Ratia jobcoach (ook wel  Bedlington werkcoach of  chrétien site de rencontre werkbegeleider genoemd) is iemand die ondersteuning biedt bij het vinden van werk aan o.a. statushouders. De bedoeling is altijd het vinden en behouden van een passende baan. De jobcoach kijkt samen met zijn cliënt naar zijn/haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zoekt naar manieren om deze optimaal te benutten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de begeleiding zo wordt afgebouwd dat deze kan worden overgenomen door de werkgever.

Wat doet een jobcoach?

In algemene zin begeleidt de jobcoach zijn cliënt bij het vinden en behouden van een betaalde baan. De specifieke werkzaamheden zien er in de meeste gevallen als volgt uit:

 • Verrichten van de aanmelding en intake van werkzoekenden
 • Samen met de werkzoekende uitvinden welke werkzaamheden het best bij hem of haar passen
 • Inventariseren en vastleggen welke voorwaarden nodig zijn om de werkzoekende optimaal voor te bereiden op de toetreding tot de arbeidsmarkt
 • Bespreken van eventuele aanpassingen aan de werkzaamheden en/of werkomgeving met (vertegenwoordigers van) de werkgever
 • Opstellen van een inwerk- en begeleidingsplan
 • Bieden van allerhande ondersteuning aan de cliënt tijdens een dienstverband
 • Verzorgen van sollicitatietrainingen
 • Onderhouden van contacten met leidinggevenden en eventuele andere begeleidingsinstanties
 • Afhandelen van administratieve handelingen die samenhangen met de plaatsing van cliënten
 • Aanvragen en verwerken van eventuele subsidies en andere regelingen

Hoe werkt WH office?

In samenwerking met gemeenten, waarin statushouders zijn gevestigd, en samen met onze vertrouwde opdrachtgevers biedt WH Office de mogelijkheid van een opleiding of proefplaatsing aan die vervolgens, in vrijwel alle gevallen, leidt naar een daadwerkelijke doorstroom in de Nederlandse arbeidsmarkt.

Met bijscholing op de werkvloer zorgen wij voor een snel verlopend inburgeringproces; uiteraard zijn zowel de gemeente als bedrijven hier erg enthousiast over. De gemeente wil dat de statushouder zo snel mogelijk wordt opgenomen in de Nederlandse maatschappij en de opdrachtgevers weten dat met deze zorgvuldige begeleiding de statushouder een aanwinst is voor het bedrijf.
Op deze manier kan de statushouder deelnemen aan het arbeidsproces en zo een steentje bijdragen aan onze maatschappij; niet te vergeten natuurlijk de vrijheid en voldoening die hij/zij krijgt om uit de bijstand te zijn en zelf weer baas te zijn over eigen geld.

Van de statushouder verwachten wij dat zij zeer gemotiveerd zijn. In Nederland is een hele grote behoefte aan vakmensen op allerlei terreinen en er wordt streng geselecteerd op vakkundigheid voordat er geplaatst kan worden.
Momenteel hebben wij 600 vakmensen met een status onder onze vleugels.

Spreekt bovenstaande je aan; neem dan zo snel mogelijk contact met ons op zodat we samen de eerste stappen kunnen zetten bij het vinden van een passende baan.

 • للأعمال المهنية | Bouwwerk

  للأعمال المهنية | Bouwwerk

 • للأعمال الأخرى | Andere werkfunctie's

  Andere werkfunctie's

L. P. Ladouceur Jersey 
Nederlands